Μέθοδος ακρυλικού - Τεχνητά Νύχια

Υψηλής ποιότητας ακρυλικά για τεχνητά νύχια. Ακρυλικές σκόνες και ακρυλικά υγρά υψηλής ποιότητας για τεχνητά νύχια μεγάλης αντοχής. Η μέθοδος του ακρυλικού (Ακρυλική σκόνη + Ακρυλίκο ύγρο) είναι η πρώτη μέθοδος τεχνητών νυχιών και παραμένει αυτή με την μεγαλύτερη διάρκεια.