Πακέτα για Σχολές Κομμωτικής

Πακέτα με προϊόντα και εργαλεία για σπουδαστές σχολών κομμωτικής.