Τιμή
Προϊόντα Ξανοίγματος

Προϊόντα Ξανοίγματος (Ντεκαπάζ)

Προϊόντα για το ξάνοιγμα των μαλλιών (ντεκαπάζ). Ξάνοιγμα έως και 7 τόνους γρήγορα, χωρίς κιτρινίλα και ανεπιθύμητες αποχρώσεις.