Εκπαιδευτικές Κούκλες Κομμωτικής

Εκπαιδευτικές κούκλες κομμωτικής για σπουδαστές σχολών.